เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา28สค62 [ 28 ส.ค. 2562 ]215
162 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างที่ปรึกษา [ 20 ส.ค. 2562 ]175
163 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]171
164 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา29ก.ค.62 [ 29 ก.ค. 2562 ]213
165 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ [ 24 ก.ค. 2562 ]171
166 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]168
167 การประมูลเช่าห้องสุขาเทศบาล เพื่อจัดเก็บค่าใช้บริการ โดยกำหนดยื่ืนซองเสนอราคาประมูล ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]159
168 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส3 [ 8 ก.ค. 2562 ]178
169 ประกาศราคากลางนมโรงเรียน1/2562ครั้งที่2 [ 27 มิ.ย. 2562 ]175
170 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา25มิย62 [ 25 มิ.ย. 2562 ]176
171 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง เริ่มใช้วันท่ี 1 มกราคม 2563 [ 21 มิ.ย. 2562 ]214
172 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง แต่งตั่้งพนักงานสำรวจฯ [ 14 มิ.ย. 2562 ]172
173 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ [ 7 มิ.ย. 2562 ]233
174 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2562 [ 30 พ.ค. 2562 ]201
175 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) [ 30 พ.ค. 2562 ]70
176 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา29พ.ค.62 [ 29 พ.ค. 2562 ]176
177 ประกาศผู้ชนะกล้องวงจรปิดCCTV [ 29 เม.ย. 2562 ]238
178 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา21เม.ษ.62 [ 21 เม.ย. 2562 ]179
179 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]170
180 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 12 มี.ค. 2562 ]164
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13