เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]9
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]2
3 รายงานการลงพื้นที่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลตำบลวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม [ 22 ม.ค. 2567 ]31
4 ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พศ.2567 [ 19 ม.ค. 2567 ]7
5 เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาฯโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์ ฯ ประจำปี พศ.2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]9
6 ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 [ 17 ม.ค. 2567 ]15
7 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เรื่อง การคัดเลือกเอกชนโดยวิธีประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุฯ [ 12 ม.ค. 2567 ]7
8 ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]7
9 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลจัดเก็บค่าธรรมเนียมวางของขายตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม และตลาดโต้รุ่ง ประจำปี 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]13
10 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]6
11 ประกาศ เรื่องให้เก็บค่าธรรมเนียมวางของขายตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม และตลาดโต้รุ่ง ประจำปี 2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]29
12 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา [ 4 ธ.ค. 2566 ]6
13 ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ประจำปีพ.ศ. 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]12
14 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]37
15 ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 27 ต.ค. 2566 ]32
16 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ต.ค. 2566 ]30
17 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลป้าย ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ต.ค. 2566 ]24
18 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]31
19 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ เทศบาลตำบลวาปีปทุม พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]33
20 ข่าวประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่ [ 8 ก.ย. 2566 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14