เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศราคากลางนมโรงเรียน1/2562ครั้งที่2 [ 27 มิ.ย. 2562 ]177
182 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา25มิย62 [ 25 มิ.ย. 2562 ]177
183 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง เริ่มใช้วันท่ี 1 มกราคม 2563 [ 21 มิ.ย. 2562 ]215
184 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง แต่งตั่้งพนักงานสำรวจฯ [ 14 มิ.ย. 2562 ]173
185 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ [ 7 มิ.ย. 2562 ]235
186 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2562 [ 30 พ.ค. 2562 ]202
187 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) [ 30 พ.ค. 2562 ]71
188 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา29พ.ค.62 [ 29 พ.ค. 2562 ]177
189 ประกาศผู้ชนะกล้องวงจรปิดCCTV [ 29 เม.ย. 2562 ]240
190 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา21เม.ษ.62 [ 21 เม.ย. 2562 ]180
191 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]171
192 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 12 มี.ค. 2562 ]165
193 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 12 มี.ค. 2562 ]220
194 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 12 มี.ค. 2562 ]208
195 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 12 มี.ค. 2562 ]169
196 แต่งตั่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 12 มี.ค. 2562 ]163
197 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 12 มี.ค. 2562 ]175
198 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัั้ง 1 ปี 2561 วันที่ 29 พ.ย. 61 [ 27 ก.พ. 2562 ]172
199 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2563 [ 18 ก.พ. 2562 ]173
200 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา24มค62 [ 24 ม.ค. 2562 ]182
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14