เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 277 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]99
82 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2565 ]92
83 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 31 มี.ค. 2565 ]29
84 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่องสั่งปิดตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 16 มี.ค. 2565 ]190
85 เรื่อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับก๊าชเรือนกระจก [ 7 มี.ค. 2565 ]23
86 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 28 ก.พ. 2565 ]24
87 เรื่อง การให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ หรือผู้ดูแลผู้พิการ [ 8 ก.พ. 2565 ]34
88 เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]45
89 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 31 ม.ค. 2565 ]23
90 เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 13 ม.ค. 2565 ]174
91 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 29 ธ.ค. 2564 ]25
92 เรื่อง ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมวางขายของตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม และตลาดโต่รุ่ง ประจำปี 2565 [ 22 ธ.ค. 2564 ]186
93 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 30 พ.ย. 2564 ]25
94 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน [ 16 พ.ย. 2564 ]31
95 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 29 ต.ค. 2564 ]31
96 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ในการจับฉลากแท่นวางของขายในตลาดสดเทศบาลฯ [ 14 ต.ค. 2564 ]257
97 เรื่อง สั่งปิดบริเวณลานกีฬาเทศบาลตำบลวาปีปทุม (บริเวณอำเภอวาปีปทุม) [ 5 ต.ค. 2564 ]261
98 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 5 ต.ค. 2564 ]95
99 การจัดตั้งชุมชนย่อยเพื่อพัฒนาเทศบาล [ 4 ต.ค. 2564 ]31
100 คำสั่ง เรื่องการแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลวาปีปทุมทุม [ 1 ต.ค. 2564 ]95
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14