เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 เรื่อง สั่งปิดบริเวณลานกีฬาเทศบาลตำบลวาปีปทุม (บริเวณอำเภอวาปีปทุม) [ 5 ต.ค. 2564 ]246
82 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 5 ต.ค. 2564 ]84
83 การจัดตั้งชุมชนย่อยเพื่อพัฒนาเทศบาล [ 4 ต.ค. 2564 ]21
84 คำสั่ง เรื่องการแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลวาปีปทุมทุม [ 1 ต.ค. 2564 ]83
85 คำสั่ง เรื่องการแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สำนักปลัด [ 1 ต.ค. 2564 ]83
86 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการบริการประชาชน ปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]114
87 รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]137
88 ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]72
89 ขอเชิญชวน ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 ก.ย. 2564 ]177
90 ขอเชิญชวน ผู้สูงพิการ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 ก.ย. 2564 ]218
91 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่องการให้เช่าแท่นวางขายของในตลาดสดเทศบาล [ 27 ก.ย. 2564 ]217
92 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 9 ก.ย. 2564 ]74
93 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 30 ส.ค. 2564 ]70
94 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 20 ก.ค. 2564 ]65
95 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]190
96 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]65
97 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 23 มิ.ย. 2564 ]65
98 โปรดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 มิ.ย. 2564 ]246
99 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 26 พ.ค. 2564 ]67
100 ประกาศระเบียบเทศบาลตำบลวาปีปทุมว่าด้วยการให้ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม พ.ศ.2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]198
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14