เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 277 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง-การย้าย-การโอน-การรับโอน-การเลื่อนระดับ-ฯ-พ.ศ.2562 [ 12 พ.ค. 2564 ]267
122 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 12 พ.ค. 2564 ]199
123 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]252
124 ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]188
125 งบไตรมาสรอบ 6 เดือน ต.ค.-มี.ค.64รายจ่าย [ 12 พ.ค. 2564 ]193
126 เตรียมข้อมูลประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน [ 12 พ.ค. 2564 ]215
127 แสดงสถานะการเงิน งบปี พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]184
128 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการบริการประชา [ 12 พ.ค. 2564 ]189
129 สถิติร้องเรียนการทุจริต [ 12 พ.ค. 2564 ]193
130 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]186
131 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (รอบ 6 เดือน) [ 12 เม.ย. 2564 ]229
132 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 6 เม.ย. 2564 ]76
133 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงพักกลางวัน [ 30 มี.ค. 2564 ]75
134 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 24 มี.ค. 2564 ]83
135 การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 11 มี.ค. 2564 ]261
136 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1) [ 22 ก.พ. 2564 ]254
137 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 22 ก.พ. 2564 ]80
138 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 10 ก.พ. 2564 ]79
139 ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองสวัสดิการฯ [ 9 ก.พ. 2564 ]239
140 ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 9 ก.พ. 2564 ]72
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14