เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 22 ก.พ. 2564 ]63
122 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 10 ก.พ. 2564 ]68
123 ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองสวัสดิการฯ [ 9 ก.พ. 2564 ]227
124 ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 9 ก.พ. 2564 ]62
125 ประกาศผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 4 ก.พ. 2564 ]276
126 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]186
127 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]100
128 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 12 ม.ค. 2564 ]66
129 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 14 ธ.ค. 2563 ]66
130 แนวทางการปฏิบัติตาม กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]216
131 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 24 พ.ย. 2563 ]492
132 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) [ 24 พ.ย. 2563 ]103
133 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 18 พ.ย. 2563 ]65
134 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี [ 9 พ.ย. 2563 ]64
135 ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]64
136 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 5 ต.ค. 2563 ]66
137 สถิติการเข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]218
138 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (รอบ 12 เดือน) [ 28 ก.ย. 2563 ]162
139 ประกาศ เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]155
140 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ปะจำปี 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]157
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14