เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 278 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 9 ก.พ. 2564 ]76
142 ประกาศผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 4 ก.พ. 2564 ]293
143 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]198
144 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]115
145 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 12 ม.ค. 2564 ]82
146 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 14 ธ.ค. 2563 ]80
147 แนวทางการปฏิบัติตาม กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]231
148 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 24 พ.ย. 2563 ]572
149 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) [ 24 พ.ย. 2563 ]117
150 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 18 พ.ย. 2563 ]78
151 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี [ 9 พ.ย. 2563 ]77
152 ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]79
153 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 5 ต.ค. 2563 ]77
154 สถิติการเข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]233
155 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (รอบ 12 เดือน) [ 28 ก.ย. 2563 ]172
156 ประกาศ เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]167
157 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ปะจำปี 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]173
158 รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 13 ก.ค. 2563 ]193
159 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ปะจำปี 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]165
160 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน [ 29 มิ.ย. 2563 ]294
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14